Eines

Altres eines

gestio remota
Amb aquesta utilitat podrem connectar-nos amb vosaltres per visualitzar el vostre escriptori i diagnosticar i/o reparar, si és possible, el problema detectat. Per utilitzar-ho, només heu de descarregar el programa "Esolvo-Remota" i seguir els passos que us indiqui el tècnic.

- Descarregar Gestió remota client
- Descarregar Gestió remota tècnic
Des d'esolvo us oferim aquests enllaços a aplicacions que us poden ser d'utilitat:
Adobe Reader PDFCreator WinRAR Mozilla Firefox Kaspersky Antivirus CD Burner XP Java Malwarebytes