Manteniment informàtic

La millora contínua s’aconsegueix estan sobre les coses regularment, sempre amb esperit de superació i perfeccionament.

El poder administrar periòdicament una xarxa informàtica afavoreix notablement a la disminució d’incidències tècniques i també, i més important, a conèixer els hàbits i necessitats dels usuaris en la resolució del seu treball diari. Això ens facilita la detecció de punts de millora i d’optimització del sistema informàtic i de la seva utilització.

AVANTATGES i ESPECIFICACIONS
• Prioritat en el temps de resposta
• Gestió remota per a diagnòstics immediats
• Visites preventives i seguiment
• Informes d'estat i inventari informàtic de forma periòdica
• Canal d'entrada d'incidències obert 24 hores
• Control de les còpies de seguretat
• Rebaixes importants en serveis no inclosos dins els manteniment (p.e. instal·lacions de servidors)