Presentació

Esolvo és una empresa tècnica que ofereix un nou concepte de servei informàtic. Tranquil·litat, estalvi, millora continua, informació són les paraules que ens defineixen.

VISIÓ

Presentar assistència tècnica informàtica de qualitat basada en criteris d’eficiència, professionalitat i tracte humà.

MISSIÓ

Ser una empresa de IT referent a la província de Girona pel que fa a l’excel·lència dels seus professionals, innovació tecnològica i de millora contínua.

VALORS

Ens destaquem pel tracte proper, la professionalitat i la capacitat d’innovació i assessorament.