Àrea Tècnica

El departament tècnic és una part fonamental dins l’empresa que s’ocupa de totes les seves necessitats. Aquest es caracteritza pel seu servei informàtic de qualitat basat en l’eficiència, la professionalitat i el tracte humà.

A més, aportem als nostres clients un valor afegit proporcionant innovació, assessorament i millora contínua.

PROJECTES:

Comunicacions

Instal·lacions i Comunicacions:
El centre neuràlgic d’una xarxa IT és el que s’anomena Centre de Processament de Dades (CPD). Aquest normalment és on es concentren les telecomunicacions i els servidors.
Més informació
Instal·lacions i servidors

Servidors i Virtualització:
Avui en dia una  empresa no pot tenir una estructura IT adequada si no és capaç de centralitzar, gestionar i accedir a les seves dades en tot i qualsevol moment.
Més informació
Seguretat informàtica

Seguretat:
Tan important és mantenir la integritat i privacitat de les dades pròpies com el control de les dades a les que es vol accedir o a les que es vol impedir el seu contingut.
Més informació

SERVEIS:

Servei tècnic

Servei tècnic:
El nostre servei tècnic informàtic satisfà les necessitats i particularitats dels nostres clients.
Més informació
Consultoria i assessoria informàtica

Consultoria i assessoria:
Resolem consultes puntuals, a més de fer un seguiment i així poder realitzar una assessoria més personalitzada i detectar possibles millores.
Més informació
Manteniment informàtic

Manteniment informàtic:
Per tal de mantenir un bon funcionament de la xarxa informàtica i un baix nombre d’incidències oferim un manteniment continu i acurat.
Més informació

EINES:

Oferim la possibilitat de descarregar diferents eines que agilitzen el diagnòstic i/o la reparació de possibles problemes.

Gestió Remota - Deixi que el nostre tècnic l'ajudi

Més informació