Serveis Informàtics

Servei tècnic

La informàtica és la eina principal de treball en empreses, col·legis i instituts, administració pública i privada,... com a tal pateix desgast i avaries. Donem una resposta ràpida i eficient per a la reparació d’aquestes incidències.

Per això, el nostre servei tècnic, està compost per professionals de tracte molt proper i en constant formació, taller de reparacions, especialistes en impressores de qualsevol format i sistema d’assistència remota.

Consultoria i assessoria

Seguiment de la LOPD en seguretat informàtica de les dades
Estudi de la plataforma actual o de noves estructures
Assessorament de noves tecnologies i punts de millora detectats en infraestructura existent
Més de 10 anys d'experiència i saber fer en el món informàtic de les comarques gironines