logo_esolvo4

Centre de dades

Allotjament web i posicionament

Les solucions que oferim s'adapten a les teves necessitats

Centre de dades

La importància de les comunicacions a través d'Internet va lligat a un servei fiable, ràpid i de qualitat. A Esolvo disposem d'un Centre de Dades eficient amb una qualitat tècnica que garanteix un servei "excel·lent".

Disposem de diferents Paquets (Bàsic, Professional, Empresarial, Top i Màster) que ofereixen des de solucions més econòmiques fins a les solucions més avançades. A més, també oferim Servidors Virtuals, Housings, Còpies de seguretat Remotes, etc.

Posicionament

Una part fonamental en una pàgina web és el seu posicionament. A Esolvo som experts en posicionament i utilitzem totes les tècniques permeses per a obtenir el resultat sense riscos d'incórrer en procediments que poden portar resultats contraris.

Realitzem des del posicionament fins a les estadístiques per a poder lliurar al client els informes de resum dels resultats.