logo_esolvo4

Empresa

Com a Consultoria Esolvo ofereix un nou concepte de servei informàtic

Tranquil·litat, estalvi, millora contínua i informació defineixen a Esolvo

Missió

Tanmateix, la nostra raó de ser, assessorament i aportació de solucions de valor, a cadascun dels projectes, amb aplicacions de noves tecnologies (TIC) i metodologia. De la mateixa manera, consolidar en casos d'èxit cada projecte. A més, saber que allò que fem tindrà continuïtat en el futur i creixerà i serà susceptible de millorar.

Visió

Convertir-nos en referent nacional d'empresa consultora del sector TIC. A més, crear una xarxa de col·laboradors per capilar el model de negoci. Convertir-nos en l'assessor tecnològic global del client.

Valors "El nostre decàleg"

rombos_clars2

El nostre equip ho fa possible

Esolvo som una consultoria informàtica

On fem del servei la nostra passió oferint excel·lència, tranquil·litat, estalvi i millora contínua als nostres clients aplicant coneixement, metodologia i tecnologia.

reunio4