logo_esolvo4

Metodologia

Procés de creació web

La creació d’una web no es limita a la programació i els dominis. El llançament i posicionament de la web és igual d’important per nosaltres, ja que són els factors que suposaran l’èxit i amb els quals els nostres clients veuran els resultats i quedaran satisfets. Dins d’aquest procés trobem diferents fases diferenciades, en les quals intervé tant Esolvo com el client.