logo_esolvo4

Serveis informàtics

Servei tècnic

La informàtica és l’eina principal de treball en empreses, col·legis i instituts, administració pública i privada,… com a tal sofreix desgast i incidents. Donem una resposta ràpida i eficient per a la reparació d’aquestes incidències.

Per això, el nostre servei tècnic, està compost per professionals de tracte molt pròxim i en constant formació, taller de reparacions, especialistes en impressores de qualsevol format i sistema d’assistència remota.

Fem tasques com:

Consultoria i assessoria

Manteniment informàtic

La millora contínua s’aconsegueix estant sobre les coses regularment, sempre amb esperit de superació i perfeccionament.

Poder administrar periòdicament una xarxa informàtica afavoreix notablement la disminució d’incidències tècniques i també, i més important, conèixer els hàbits i necessitats dels usuaris en la resolució del seu treball diari. Això ens facilita la detecció de punts de millora i d’optimització del sistema informàtic i de la seva utilització.

AVANTATGES I ESPECIFICACIONS