logo_esolvo4

Què és Copilot de GitHub i com funciona aquesta intel·ligència artificial que us ajuda a programar?

En aquest article, expliquem què és i com funciona Copilot de GitHub, una innovadora intel·ligència artificial que està revolucionant el món de la programació. Copilot és un sistema d’ajuda desenvolupat per GitHub, un dels principals portals mundials per a l’allotjament de codi obert. Aquest portal, adquirit per Microsoft al juny de 2018, permet als desenvolupadors compartir el seu codi, aplicacions i eines, fent-les accessibles per a la seva col·laboració i revisió global.

La IA que fa la teva programació més eficient

Copilot és una IA que es pot considerar parent propera de ChatGPT, encara que se centra específicament a fer suggeriments i ajudar en el procés de programació. Comencem l’article explicant què és Copilot i com funciona aquesta tecnologia revolucionària.

Què és Copilot de GitHub?

Copilot és un assistent basat en intel·ligència artificial (IA) creat per GitHub, que ajuda a escriure codi en temps real. Va ser introduït per GitHub a mitjans de 2021 i ha estat sotmès a millores i desenvolupament constants des de llavors.

Com funciona aquesta IA?

Copilot ofereix suggeriments de codi en funció del qual has escrit fins ara. Analitza el context de la teva programació i “endevina” què vols fer següent. Els desenvolupadors que han tingut l’oportunitat de provar-ho des dels inicis l’han qualificat d’espectacular i molt interessant.

Basat en la tecnologia de Codex d’OpenAI

Copilot es basa en la tecnologia de Codex, un sistema d’IA desenvolupat per OpenAI, la pròpia organització responsable del motor GPT-3, que impulsa altres productes com ara ChatGPT i ChatGPT Plus o Bing Chat. Així com aquests altres productes, Copilot també està disponible en català.

Un avantatge per als desenvolupadors i PIMES de Girona

En resum, Copilot és un assistent d’IA creat per GitHub que utilitza la intel·ligència perquè la programació sigui més ràpida i eficient. Aquesta innovadora eina pot suposar un avantatge significatiu per als desenvolupadors i les petites i mitjanes empreses (PIMES) de Girona. Pot accelerar el desenvolupament de projectes i millorar la productivitat en aquest àmbit en evolució constant.

Amb Copilot de GitHub, els programadors poden començar a escriure codi amb més rapidesa i seguretat, amb la confiança que rebran suggeriments intel·ligents que els ajudaran a aconseguir els seus objectius de manera més eficaç.

Articles Relacionats