logo_esolvo4

Verifactu i Crea y Crece: Les noves lleis que imposen la factura electrònica abans del 2026

Descubre las leyes Verifactu y Crea y Crece que hacen obligatoria la factura electrónica en España antes del 2026.

Amb l’arribada de les noves lleis Verifactu i Crea y Crece, la factura electrònica es convertirà en una obligació per a totes les empreses i autònoms d’Espanya abans del 2026.

Aquestes lleis tenen com a objectiu simplificar els processos administratius, millorar la transparència fiscal i impulsar la digitalització de les PIMES.

Què impliquen aquestes lleis, els terminis, les obligacions i com pots preparar-te per a aquesta transició.

Què és la Llei Verifactu?

La Llei Verifactu és una de les iniciatives del Govern d’Espanya per a la digitalització de les empreses, que imposa l’ús de la factura electrònica en totes les relacions comercials. Aquesta llei, juntament amb la Llei Crea y Crece, busca modernitzar els processos administratius i garantir la transparència fiscal.

Objectius de la Llei Verifactu

 • Simplificació administrativa: Reduir els tràmits burocràtics mitjançant la digitalització.
 • Transparència fiscal: Facilitar el control fiscal per a l’Agència Tributària.
 • Eficiència empresarial: Millorar l’eficiència en la gestió de factures i reduir els costos associats a la facturació en paper.

Què és la Llei Crea y Crece?

La Llei Crea y Crece, per la seva banda, introdueix canvis significatius en la creació d’empreses i les seves operacions. Aquesta llei també obliga a l’ús de la factura electrònica, però a més, busca simplificar els processos per a la creació d’empreses i incentivar el creixement empresarial.

Principals canvis introduïts per la Llei Crea y Crece

 • Creació d’empreses: Simplificació dels tràmits per a la constitució d’empreses.
 • Factura electrònica obligatòria: Imposició de l’ús de la factura electrònica per a totes les empreses i autònoms.
 • Incentius al creixement: Mesures per incentivar el creixement de les PIMES mitjançant la digitalització.

Terminis per a la implementació

La factura electrònica serà obligatòria en diferents fases, segons el tipus i la mida de l’empresa:

 • Entre 10 i menys de 50 empleats: Obligació a partir del 2026.
 • Entre 50 i menys de 100 empleats: Obligació a partir del 2025.
 • Entre 100 i menys de 250 empleats: Obligació a partir del 2024.

Com preparar-se per a la transició a la factura electrònica?

1. Avaluar les necessitats del teu negoci

És important que cada empresa analitzi les seves necessitats específiques per a la implementació de la factura electrònica. Això inclou la revisió dels sistemes de gestió actuals i la identificació de possibles millores.

2. Seleccionar un proveïdor de solucions digitals

Triar un bon proveïdor de solucions digitals és clau per a una transició exitosa. A Esolvo, com a agents digitalitzadors autoritzats, oferim serveis de consultoria i implementació de sistemes de facturació electrònica adaptats a les necessitats de cada empresa.

3. Formació del personal

És essencial que el personal estigui format en l’ús de les noves eines digitals. Això garanteix una adopció ràpida i efectiva de la factura electrònica, minimitzant els errors i maximitzant l’eficiència.

4. Implementació i proves

Després de seleccionar el proveïdor i formar el personal, és moment d’implementar el sistema de factura electrònica i realitzar proves per assegurar-ne el correcte funcionament.

5. Monitorització i ajustos

Un cop implementat el sistema, és important monitoritzar-ne el rendiment i realitzar els ajustos necessaris per garantir-ne l’eficiència i complir amb les exigències legals.

Beneficis de la factura electrònica

L’adopció de la factura electrònica aporta nombrosos beneficis per a les empreses, entre els quals destaquen:

 • Reducció de costos: Menor despesa en paper, impressió i enviament de factures.
 • Eficiència en la gestió: Simplificació dels processos administratius i reducció del temps dedicat a la gestió de factures.
 • Millora en la transparència fiscal: Facilita el compliment de les obligacions fiscals i la lluita contra el frau fiscal.
 • Sostenibilitat: Reducció de l’impacte ambiental associat a l’ús de paper.

Les lleis Verifactu i Crea y Crece representen un pas important cap a la digitalització de les empreses espanyoles.

La implementació de la factura electrònica no només és una obligació legal, sinó també una oportunitat per a millorar l’eficiència i competitivitat del teu negoci.

Esolvo, estem aquí per ajudar-te a fer aquesta transició de manera senzilla i efectiva. Contacta’ns per obtenir més informació sobre com podem ajudar-te en aquest procés.

Articles Relacionats