logo_esolvo4

Implantació de Escio en AENTEG

En Esolvo estem orgullosos de poder construir un camí d’èxit al costat dels nostres clients. Acompanyar-los en les primeres etapes dels projectes i veure com evolucionen, aconseguir els objectius proposats, suposa un repte que no volem perdre’ns. Per això, desitgem conèixer les seves històries i les seves opinions.

L’Associació d’empreses de noves tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional d’empresaris dedicats a activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

En AENTEG es desenvolupa l’activitat següent, que podem agrupar en quatre eixos:

Establiment de punts de contacte entre les empreses gironines relacionades amb les noves tecnologies Defensa i coordinació dels interessos professionals dels seus membres Divulgació i foment de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació Contribució a l’augment de la competitivitat de les empreses associades

La implantació de ESCIO en AENTEG ha permès donar solució als problemes en el control i gestió de la informació.

Amb ESCIO s’ha aconseguit un control centralitzat de la informació dels associats, associats potencials, proveïdors i col·laboradors de l’associació, situat en el núvol, i per tant accessible des de qualsevol ubicació i dispositiu amb connexió a internet.

Davant la previsió de l’ampliació de l’equip de treball, ESCIO estableix un mecanisme de flux de la informació sense afegir complexitat als processos de treball. Al contrari, facilita la comunicació entre els diversos membres de l’equip facilitant la reducció de la freqüència de les reunions presencials de seguiment. La utilització de ESCIO en la gestió dels projectes permet l’elaboració d’informes per a la Junta Directiva sense requisit de treball addicional a la del dia a dia, informes que són accessibles en temps real per a totes les persones autoritzades des de qualsevol dispositiu.

Els pròxims passos a seguir per a treure partit a les funcionalitats que ofereix l’eina aniran enfocats a la implantació de l’APP mòbil per a cobrir la necessitat de mobilitat, tenir sempre a l’abast la informació essencial perquè està oberta a treballar offline, amb la mateixa filosofia de simplificació, guiatge i harmonia visual.

Des de Esolvo ens encanta saber que un projecte funciona i té èxit. Per això ens n’anem de vacances de Nadal amb la sensació del treball ben fet, objectius complerts i el client satisfet, com podem veure en la carta de conformitat. És un bon regal de Nadal!

Articles Relacionats