logo_esolvo4

Renovació de la web de CORVE

Us presentem la web de CORVE, la qual hem renovat i millorat. Aquest projecte s’ha realitzat amb el sistema de gestió de contingut eCMS, encara que, aquest s’ha adaptat i personalitzat.

En aquest projecte hem prioritzat el traspàs d’informació de la web antiga a la web nova. S’han importat tots els documents, notícies i associats existents. A més, hem millorat el cercador i la gestió dels documents. Amb aquestes millores es podrà buscar per contingut i la gestió d’aquests serà més senzilla.

CORVE és una entitat reconeguda legalment com a representant del sector de l’automoció i la nàutica a la província de Girona, forma part altres associacions, federacions i confederacions que la representen a nivell superior.

La web es pot visualitzar amb tota mena de dispositius, ja que és una web responsive, en la qual el disseny s’ha adaptat a pc’s, tauletes i telèfons intel·ligents.

Com que és una web amb molt de contingut, hem creat un espai informatiu, ordenat i molt visual on podreu trobar amb facilitat tota la informació referent a l’associació.

Articles Relacionats