logo_esolvo4

Escio: Gestió i control de taller

Escio té diferents funcionalitats, ja que s’adapta a les necessitats que pugui tenir la teva empresa.

Avui us presentem el mòdul de gestió i control de taller..
Amb el mòdul de gestió i control de taller d’escio es poden executar els treballs (prèviament preparats i planejats a l’oficina) a realitzar dins d’un mateix projecte, assignant cadascuna tant a les persones com a les màquines/equips que les faran.

Es realitza una imputació automàtica d’hores amb mínima intervenció de l’operari, utilitzant un sistema de report àgil mitjançant pistola de codis de barres.

A més, totes les dades i estadístiques es poden consultar a temps real per anar controlant la productivitat de cada projecte.

El mòdul de gestió i control de taller et facilitarà la feina diària. Tots els avantatges d’aquesta plataforma són adaptats al teu entorn. Control d’hores fetes pels operaris, màquines i recursos. Mínima intervenció de l’operari. Imputació de tipologia del treball a fer. Control de tipologia d’hores (laborables, extres, caps de setmana, taller, externes,…). Possibilitat d’afegir feina de tercers (industrials autònoms,…). Control de productivitat dels projectes…

Tot en un sol entorn de treball

Articles Relacionats